Rotfyllning

Då en tand är inflammerad eller har gått sönder på djupet och tandpulpan har blottats, måste den rotfyllas. En rotfyllning går ut på att tandens/rotens nerv avlägsnas och ersätts med en fyllning, vanligtvis guttaperka. Tandläkaren vill skapa en ren och bakteriefri miljö i tandroten och då är det viktigt att ingenting kommer in i själva tanden, därför fylls den helt. Innan man kan göra en rotfyllningen behöver göra ordentligt rent och försluta tanden med antibakteriellt medel. En tand behöver behandlas olika länge beroende på orsaken till behandlingen. Men en rotfylld tand fungerar precis som vanligt i bettet med enda skillnaden att den är okänslig för temperaturväxlingar eftersom den saknar nerv.

När tanden är rotfylld kan man försluta den med en lagning eller förse den med en krona.

Hur en rotfyllning går till, steg för steg:

Djupt kariesangrepp har spridit sig till tandpulpan. Tandnerven är infekterad.

Infekterad pulpavävnad avlägsnas med en rensningsfil.

Den rengjorda rotkanalen fylls med läkningsmedel som är bakteriedödande och en temporär fyllning täpper till hålet.

Den tomma pulpakanalen fylls med guttaperka och tanden försluts med fyllning.