Tandkirurgi

På mottagningen utför vi tandutdragningar och lättare tandoperationer. För installation av implantat samarbetar vi med käkkirurg och då utförs implantatundersökningen och operationen på käkkirurgiska mottagningen.

Tandutdragning

Om en tand är så dålig att den måste tas bort börjar vi med att ordentligt bedöva tandområdet och tandköttet. Under tiden som vi försiktigt lossar tanden ur sitt fäste kan du känna tryck och spänningar. När tanden är borta kontrollerar vi sårområdet och ber dig bita på en kompress i 20 minuter.

Efter en tandborttagning är det viktigt att du inte sköljer munnen, äter eller dricker förrän bedövningen har släppt (oftast efter cirka 2 timmar). Det är viktigt att blodkoaglet som har bildats i sårområdet ostört kan vara kvar och skydda det från munhålebakterierna. Du bör också undvika att peta med tungan i sårområdet eller borsta tänderna i det området efter den aktuella behandlingen. Samma dag rekommenderar vi att du inte tränar eller utsätter dig för annan fysisk påfrestning. När bedövningen börjar släppa kan det blöda lite och då ska du bita i en kompresstuss igen i 20 minuter. Behöver du en smärtstillande tablett med lite vatten går det bra.

De följande dagarna är du öm i området men så småningom kommer du att kunna tugga och försiktigt borsta tänderna igen.

Borttagning av visdomstand

Visdomständer i överkäken är ofta enkla och smidiga att ta ut. I underkäken kan de variera mer i sin position, lutning och anatomi. Oftast kommer de fram endast delvis. Det innebär att det inte alltid går att ta bort dem med en enkel tandutdragning utan att de behöver opereras ut. Beroende på tandens skick fattar man beslut om eventuell remiss till käkkirurgen.

Det händer att området kring en visdomstand svullnar upp (”akutiseras”) och man får svårigheter med att gapa, bita ihop, svälja och till och med försämrat allmäntillstånd med feber. Kinden kan också svullna något. Får du sådana symtom ska du omedelbart söka akutbehandling hos tandläkare. Om tandläkaren bedömer att tanden måste dras ut behandlas alltid inflammationen först. Ibland är inflammationen så kraftig att den behöver läka ut med hjälp av antibiotika.

Implantatoperation

Om det blir aktuellt med implantatbehandling låter vi en käkkirurg utföra operationen och installera de konstgjorda rötterna av titan som kallas fixturer.

Innan en sådan behandling påbörjas presenterar vi en preliminär behandlingsplan. Därefter får du komma till käkkirurgen för undersökning och konsultation. Utifrån resultatet av röntgenbilderna och i samråd med patienten fattas ett gemensamt beslut om den fortsatta behandlingen. Samtidigt får du ett kostnadsförslag.

När fixturerna är inopererade kan läkningen ta 2–3 månader. Under den tiden får du en temporär tandersättning som tillverkas hos oss. Efter inläkningen av fixturerna i käkbenet gör vi ett avtryck och tandteknikern tillverkar en permanent tandersättning som cementeras eller skruvas fast.

I vissa fall kan konstruktionen utföras direkt efter implantatoperationen (så kallad direktbelastning). Tillsammans med käkkirurgen väljer du den metod som passar dig bäst. Vid så kallad direktbelastning sker inläkningen av fixturerna medan den permanenta konstruktionen sitter på plats.

Se bildexempel på Implantat.