Förebyggande behandling/Profylax

Profylax utförs vanligtvis av vår tandhygienist. I profylaxbehandlingen ingår att skrapa tandsten, att putsa och polera tänderna, behandla känsliga tandhalsar samt fluorbehandla tänder med begynnande hål. Tandhygienisten går igenom de lämpliga hjälpmedel du kan använda på egen hand, det vill säga tandtråd, mellanrumsborstar och eventuella sköljmedel. För att hjälpmedlen ska ge långsiktig effekt behöver du använda dem regelbundet. Vi hjälper dig med att hitta det hygienpreparat som du själv trivs med.

När du har varit hos oss en gång lägger vi till dig i vårt patientregister och du blir årligen kallad.

Tandlossning

Tandlossning, som också kallas parodontit, är en sjukdom som drabbar tandens omgivande vävnad och det är en multifaktoriell sjukdom, det vill säga när flera faktorer samverkar.

Den börjar med en inflammation i tandköttet, en så kallad gingivit. Gingivit uppstår av att det finns bakterier kvar i tandköttskanten som inte har avlägsnats vid rengöring. Tandköttet blir då rött, svullet och blödande vid tandborstning. I regel är det inget man känner utan det upptäcks först vid tandborstningen eller hos tandläkaren.

Om inflammationen i tandköttet inte läker ut kan den sprida sig till underliggande bindväv och käkben. Det visar sig som djupa tandköttsfickor som ger blödningar när tandläkaren eller tandhygienisten mäter tandköttsfickorna vid undersökningen. Om ingen behandling sätts in kan tänderna bli lösa till följd av att det inflammerade käkbenet drar sig tillbaka (resorberas).

Behandlingen hos tandläkaren och tandhygienisten går ut på att skrapa bort bakterier och tandsten från de inflammerade tandköttsfickorna. För att den inflammatoriska processen ska avstanna måste bakterier avlägsnas med jämna mellanrum eftersom det är dessa som orsakar tandlossningen.

Samtidigt är den egna vården viktig. Förutom tandborstningen ska man använda tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborstar. Vilket hjälpmedel som passar bäst går du igenom tillsammans med tandhygienisten.

Rökning är en stor bidragande orsak till tandlossning. Visdomstanden har ett samarbete med företaget Relief, som arbetar med rökavvänjning.

Ilande tandhalsar

Om du besväras av ilande och känsliga tandhalsar ska du komplettera egenvården med en munsköljlösning som innehåller natriumfluorid (NaF). Du ska flourskölja under cirka 1 minut morgon och kväll efter tandborstning. Efter floursköljningen ska du inte dricka eller äta på helst 2 timmar. Flourlösningen måste få tid att verka. Använd gärna en tandkräm som innehåller kaliumnitrat, som är anpassad för känsliga tandhalsar. Det finns idag flera sorter på marknaden. Vissa av dessa tandkrämer kan också appliceras och gnuggas in direkt på tandhalsarna.

Dålig andedräkt

En del människor lider av dålig andedräkt. Det kan bero på flera saker, som dålig munhygien, tandköttsinflammation, obehandlad tandlossning eller rökning. Men även människor med friska tänder kan ha dålig andedräkt och det är oftast orsakad av beläggningar på tungans ovansida. På tungans bakre ovansida bildas emellanåt illaluktande svavelföreningar vid nedbrytning av födoämnen.

Den egna behandlingen går ut på att sköta munhygienen regelbundet och använda tungskrapa samt lämpligt sköljmedel.

Hur man borstar tänderna

Använd små, lätta, gnuggande rörelser när du borstar tänderna. Det är viktigt att tandborsten är mjuk. Har du känsliga tandhalsar ska du använda en extra mjuk tandborste. Borsta tänderna två gånger om dagen, 5 minuter på morgonen och 5 minuter på kvällen. Borsta tänderna i ljummet vatten, det mjukar upp tandborsten. Använd en tandkräm med fluor i. Utför dagligen samma rutin när du borstar, då missar du inga ytor.

Placera tandborsten i 45-graders vinkel, gärna mot tandköttets kant. Arbeta dig långsamt framåt, tand för tand.

Fortsätt från ena sidan av käken till den andra tills tandradens utsida är noggrant rengjord.

Fortsätt på samma sätt med överkäkens insida.

Borsta underkäkens ut- och insida på samma systematiska sätt.

Avsluta tandborstningen med att borsta över- och underkäkens tuggytor.

Skölj av tandborsten med vatten och låt den stå luftigt mellan tandborstningarna. Låt fluoret verka i minst en timme innan nästa måltid.