Prissättning och priser

Alla som är bosatta i Sverige har rätt till tandvårdsstöd. För att få tandvårdsstöd ska man vara inskriven hos Försäkringskassan. Tandvårdsstödet består av tre delar, allmänt tandvårdsbidrag (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och högkostnadsskydd.

Allmänt tandvårdsbidrag

Som patient får man varje år den 1 juli en rabatt på 300 alternativt 600 kronor. Rabatten delas ut elektroniskt och kan utnyttjas vid en vanlig undersökning eller vid annan tandvårdsbehandling.

Tandvårdsbidrag per år för respektive åldersgrupp:
  • 24–29 år: 600 kr
  • 30–65 år: 300 kr
  • över 65 år: 600 kr

Särskilt tandvårdsbidrag

Vid vissa kroniska sjukdomar är man berättigad till särskilt tandvårdsbidrag och detta sker efter samråd med tandläkaren. I ett sådant fall behöver man som patient ett aktuellt läkarintyg.

Högkostnadsskydd

Storleken på tandvårdsersättningen beror på behandlingsperioden, det statliga referenspriset och tandläkarens pris.

En behandlingsperiod är den tid då man går på tandbehandling och kan pågå maximalt 1 år. En behandlingsperiod följer inte kalenderåret utan påbörjas från första tandläkarbesöket och varar som längst i 364 dagar. Om behandlingen inte är avslutad efter 365 dagar påbörjas en ny vårdperiod.

Referenspris är det pris som staten fastställt för varje vårdåtgärd. Det utgör grund för ersättningen.

Det råder fri prissättningen inom tandvården, vilket betyder att alla tandläkare i landet sätter sina egna priser. Tandläkarens pris behöver alltså inte överensstämma med det statliga referenspriset.

Högkostnadsskyddet fungerar så att patienten själv betalar för all utförd tandvård upp till 3 000 kronor under en behandlingsperiod.

Mellan 3 000 och 15 000 kronor betalar patienten hälften av referenspriset. Om den sammanlagda kostnaden överstiger 15 000 kronor under ett behandlingsår betalar patienten endast 15 procent av referenspriset och resterande belopp betalas av Försäkringskassan. Mellanskillnaden av referenspriset och tandläkarens pris betalas av patienten.

Kostnadsintervaller för patienten inom en behandlingsperiod:
  • Upp till 3 000 kr: patienten betalar 100% av tandvårdskostnaden.
  • 3 000 – 15 000 kr: patienten betalar 50% av referenspriset.
  • Över 15 000 kr av den sammanlagda kostnaden: patienten betalar 15% av referenspriset.