Undersökning

Vid första besöket börjar vi med att prata igenom dina eventuella tandbekymmer, du kan fritt ställa frågor och framföra önskemål. Därefter blir du undersökt av tandläkaren eller av tandhygienisten i samråd med tandläkaren. Den kliniska undersökningen kompletteras med röntgenbilder, vanligtvis fyra stycken vid en årlig rutinkontroll.

Vid första besöket kan det vara nödvändigt att ta flera röntgenbilder om dina tänder har lagats mycket tidigare. Då ser vi tydligt, till exempel, hur pass läkt en rotfyllning är eller om tandrötterna är friska efter en djup (pulpanära) lagning. Vid undersökningen tittar vi på munslemhinnan och tandköttet. Vi mäter tandköttsfickor, känner igenom skarvar mellan fyllningar och tand, undersöker bett och eventuellt tandslitage. Avslutningsvis ställer vi diagnoser och pratar igenom vad vi har uppmärksammat, diskuterar eventuell behandling och avslutar med att ge ett skriftligt kostnadsförslag. Ibland finns det flera möjliga behandlingsalternativ och då belyser vi för- och nackdelar med dessa.